ला

लांक लांग लांगल लांगूल लांघना
लांच लांच लांछन लांछना लांछित
लांडरी लांपट्य लॉबी ला लाइ
लाइक़ लाइट लाइट-हाउस लाइटर  लाइन
लाइन क्लियर लाइन मैन लाइनोटाइप लाइनोटाइपिस्ट लाइंसमैन
लाइफ़बोट ला-इलाज  ला-इल्म ला-इल्मी लाइब्रेरियन
लाइब्रेरी लाइसेंस लाइसेंसदार लाइसेंसधारी  लाई
  लाई लुतरी लाउड स्पीकर लाऊ  लाएअए-अमल   लाक
 लाकिट  लाकेट  लाक्स  लाक्षणिक  लाक्षण्य
 लाक्षा  लाक्षिक  लाख लाखना   लाखा
 लाख़िराज  लाखी लाग   लाग-डांट  लाग-लपेट
 लागत  लागत निर्धारण  लागत पूँजी  लागना  लागबुक
लागू लाघव लाघविक लाघवी लाचार
लाचारी लाचीदाना लाज लाजक लाज़मी
लाजवंत लाजवंती लाजवर्द लाजवर्दी लाजवाब
लाजा लाज़िम लाज़िमी लाट लाटरी
लाठ लाठा-लाठी लाठी लाठी-चार्ज लाठी-प्रहार
लाठी-बाज़ लाठी-मार लाठी-राज लाठी-वर्षा लाड़
लाड़-चाव लाड़-प्यार लाड़-लड़ैता लाड़ला लाड़ा
लाड़िला लाड़ी लाढ़िया लाडो लात
लात-मुक्की लातर लातविया लातादाद लातालूनी
लातीनी लाद लाद-फाँद लादना लादवा
लादिया लादी लादू लाधा लान
लानत लानत-मलामत लानती लाना लापता
लापरवाह लापरवाही लॉबी लाभ लाभकार
लाभ-कारक लाभकारी लाभख़ोरी लाभजनक लाभदायक
लाभदायी  लाभधन लाभप्रद लाभप्राप्ति लाभलिप्सा
लाभवितरण लाभविभाजन लाभहानि लाभांश लाभान्वित
लाभार्जन लाभार्थ
लाभार्थी लाभालाभ लाम
ला-मकान लामबंद लामबंदी लाम काफ़ लामा
लामिसाल लामे लायक़ लायक़ी लायब्रेरी
लायसेंस लार लार-ग्रंथि लारवा लारियेट
लारी लारी ड्राइवर लारु लार्ड  लाल
 लाल क़िला लाल-कोठी लाल-पगड़ी लाल-परी लाल-फीता
लाल-फीताशाही लाल-बुझक्कड़ लालक लालच लालचहा
लालची लालटेन लालड़ी लालन लालन-पालन
लालनीय लालरी लालसा लाला लालाग्रंथि
लालायित लालायित-पालित लालित लालित्य लालिमा
लाली लाले लाल्य
लाव लावदार
लावक लावणिक लावण्य लावण्यमय लावनी 
लावबाली लावलश्कर  लावल्द लावा लावा लुतरा
लावारिस लावारिसी
लाश लाश-घर लाशहूर
लाशहूरी लासा ला-सानी लासिक लासिका
लास्य लाह लाहन लाहक़  लाहिजाब
लाहौल-वला-कूवत  लाहौर