वा

वांछक वांछन वांछनीय वांछा वांछातीत
वांछित वांशिक वॉट वॉशिंगटन वा
वाइंडिंग वाइज़ वाइदा वाइन वाइरस
वाइरस-रोग वाइरस-विज्ञान वाइरस-विज्ञानी वाइस वाइस-एडमिरल
वाइस-चांसलर वाइस-प्रिंसीपल वाइस-प्रेसिडेंट वाइसराय वाउचर
वाक वाक आउट वाक़ई वाक़फ़ियत वाक्यांश
वाक़्या वाक़्या-नवीस वाक़्यात वाक़ा वाक़िआ
वाक़िफ़ वाक़िफ़ियत वाक़िया वाकीफ़कार वाकोपवाक
वाकोवाक्य वाक वाक-कलह वाक-चतुर वाक-चपल
वाक-चातुर्व वाक-छल वाक-तीक्ष्ण वाक-पटु वाक-प्रहार
वाक-यंत्र वाक-संयम वाक-स्वातंत्र्य वाक्य वाक्य-कुशल
वाक्य-खंड वाक्य-निपुण वाक्य-पद्धति वाक्य-मूलक वाक्य-रचना
वाक्य-वक़ता वाक्य-वाण वाक्य-विचार वाक्य-विच्छेद वाक्य-विज्ञान
वाक्य-विन्यास वाक्य-विश्लेषण वाक्य-शक्ति वाक्य-संयोग वाक्यांतर्गत
वाक्यांश वाक्यार्थ वागा वागाडंबर वागिंद्रिय
वागीश वागीशा वागीश्वर वाग्जाल वाग्दंड
वाग्दंड वाग्दत्त वाग्दत्ता वाग्दान वाग्दोष
वाग्धारा वाग्बद्ध वाग्मिता वाग्मी वाग्युद्ध
वाग्विदग्ध वाग्विलास वाग्विश्वास वाग्वैचित्र्य वाग्वैदग्ध्य
वाग्वैभव वाग्व्यवहार वाड्मय वाड्मुख वाचक
वाचक-पद वाचन वाचनक वाचन-पत्र वाचना
वाचनाभिरुचि वाचनालय वाचनिक वाचस्पति वाचा
वाचा-पत्र वाचा-बंध वाचाघात वाचाल वाचिक
वाचिक-पत्र वाची वाच्य वाच्यार्थ वाज
बाज़ वाजपेयी बाजिब बाजिबी बाजिबुलअदा
बाजशाला वाज़िह वाजी वाजीकर वाजीकरण
वज़ीरिस्थान वाजूं वाज़ेह वाट वाटक
वाटर-कलर वाटर-पेंटिंग वाटर-प्रूफ़ वाटर-मार्क वाटिका
वाड़वाग्नि वाड़वानल वाण वाणमुख वाणिज्य
वाणिज्य अभिकर्ता वाणिज्य चिह्न वाणिज्य दूत वाणिज्य दूतावास वाणिज्य-मंडल
वाणिज्य पथ वाणिज्य प्रधान वाणिज्यवाद वाणिज्य-विभाग वाणिज्य-व्यवसाय
वाणिज्यिक वाणी वाणी-दोष वात वातज
वात-चक्र वात-जीवी वात-मार्ग वात-रंध्र वात-रोग
वात-हत वात-हीन वातानुकूल वातानुकूलन वातानुकूलित
वातायन वातायन व्यवस्था वातालि वाताली वातावरण
वातावरणिक वातास वाताहत वातीय वातुल
वातोन्माद वात्य वात्या वात्या-चक्र वात्सरिक
वात्सल्य वाद वाद-कला वादग्रस्त वादपत्र
वादपद वाद-प्रतिवाद वाद-मूल वाद-विवाद वाद-विवाद-प्रतियोगिता
वाद-विषय वाद-व्यय वाद-साधन वाद-स्थगन वादक
वादक-वृंद वादकारी वादन वादरायण वादा
वादा-ख़िलाफ़ी वादानुवाद वादाम वादित वादित्र
वादी वादी-पक्ष वादी-संवादी वादी-स्वर वाद्य
वाद्य-कार वाद्य-मंडली वाद्य-यंत्र वाद्य-वृंद वाद्य-संगीत
वान वानप्रस्थ वानप्रस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रमी वानप्रस्थी
वानप्रस्थ्य वानर वानरी वानस्पतिक वानस्पत्य
वानिकी वाफ़िर वापस वापसी वापसी-किराया
वापसी-टिकट वापसी-मुलाक़ात वापिस वापी वाबस्तगी
वाबस्ता वाम वामता वामपंथी वाम-पक्ष
वाम-पक्षी वाम-मार्ग वामत वामन वामांगिनी
वामांगी वामाँदा वामा वामावर्त्त वामोरू
वायदा वायदा-बाज़ार वायरलेस वायरस वायलिन
वायविक वायवी वायवीय वायवेला वायव्य
वायस वायु वायु-अनुकूलन वायु-अनुकूलित वायु-आशय
वायु-कोण वायु-कोष्ठ  वायुक्षेत्र वायु गति सूचक वायु-ग्रस्त
वायु-छिद्र वायुदाब-मापी वायु-दुर्घटना वायु-नली वायु-पंचक
वायु-पंप वायु-पथ वायु-परिवहन वायु-पोत वायु-प्रतिरोधक
वायु-भार मापक वायु-बंध वायु-बल वायु-मंडल वायु-मंडलीय
वायु-मापी वायु-मार्ग वायु-यात्रा वायुयान वायुयान चालक
वायुयान तोड़क वायुयान निर्माण वायुयान मारक वायुयान मार्ग वायुयान-वाहक
वायुयान-वेधी वायुयान-रहित वायु-रोधी वायु-वेग वायुवेग मापी
वायु-शून्य वायु-संचार वायुसेना वायुसेनाध्यक्ष वायु-सेवान
वायुसैनिक वायु-स्तंभ वायु-स्तान वायोलिन वायोलिन मंडली
वारंट वारंट अफ़सर वारंट गिरफ़्तारी वारंट तलाशी वारंट रिहाई
वारंवार वार वारक वार-कन्या वारण
वारणिक वारणीय वारदात वारना वारनिश
वार-पार वार-फेर वारयिता वारवधू वारांगना
वारा वारा-न्यारा वारापार वारा-फेरा वाराणसी
वाराणासेय वाराह वारि वारि-गर्भ वारि-चर
वारि-निधि वारि-बंध वारि-विहार वारिज वारित
वारिद वारिदात वारिधि वारियाँ वारिस
वारिसी वारी फेरी वारुणी वार्ड वार्डब्वाय
वार्डन वार्डर वार्ता वार्ताकार वार्तालाप
वार्तिक वार्तिककार वार्द्धक्य वार्निश वार्षिक
वार्षिकी वार्षिकी-ग्राही वार्षिकोत्सव वालंटियर वालंटियरी वाला
वालाजाह वालिद वालिदा वालिदैन वालीबाल
वालुका वाल्मीकि वाल्मीकीय वाल्व वावदूक
वावैला वाशक वाशन वाशर वाष्प
वाष्प-चालित वाष्प-दाब वाष्प-पुंज वाष्प-यंत्र वाष्प-यान
वाष्प-शील वाष्पन वाष्पायन वाष्पीकरण वाष्पीय
वासंतिक वासंती वास वास-गृह वास-त्याग
वास-भवन वास-योग्य वास-स्थान वासक वासकसज्जा
वासन वासना वासनात्मक वासनामय वासनोत्तेजक
वासर वासर-कन्यका वासा वासामात्य वासित
वासिल वासिलबाक़ी वासिलात वासी वासुदेव
वासोख़्त वास्कट वास्तव वास्तववाद वास्तववादी
वास्तविक वास्तविकता वास्तविकता-वादी वास्तव्य वास्ता
वास्तु वास्तु-अलंकार वास्तु-कर्म वास्तु-कर्मकार वास्तु-कर्मज्ञ
वास्तुकला वास्तुकला विशारद वास्तुकार वास्तु-पूजा वास्तु-विज्ञान
वास्तु-विद्या वास्तु-शांति वास्तु-शास्त्र वास्तुशिल्प वास्तु-शिल्पी
वास्ते वाह वाह-वाह वाह-वाही वाहक
वाहन वाहित वाहित्र वाहिद वाहिनी