वै

वैकट्य वैकल्प वैकल्पिक वैकल्य वैकसीन
वैकाल वैकुंठ वैकुंठ-पुरी वैकुंठ-लोक वैकुअम
वैकृत वैक्रमाब्द वैक्सीन वैखरी वैखानस
वैगन  वैगुण्य  वैग्रहिक वैचक्षण्य   वैचारिक
वैचारिकी वैचारिकीय वैचित्र्य  वैजन्य वैजयंती
वैजयंती-माला वैजयिक वैजात्य वैज्ञानिक वैज्ञानिक-चिंतक
वैट वैटेरिनरी वैडाल वैडाल-व्रत वैडाल-व्रती
वैतंडिक वैतत्य वैतथ्य वैतनिक वैतरणी
वैतालिक वैद वैदग्ध वैदग्धा वैदिक
वैदिकी वैदिकोत्तर वैदुष्य वैदूर्य वैदेशिक
वैदेश्य वैदेही वैद्य वैद्य-शास्त्र वैद्यक
वैद्युत वैद्युतिक वैद्रम  वैध वैधता
वैधर्म्य  वैधव्य वैधानिक वैधिक वैधी
वैधीकरण वैन वैनीला वैनीलीन वैपरीत्य
वैपित्र
वैपुल्य वैफल्य वैभव वैभव-पति
वैभव-शाली वैभविक वैभागिक वैभाषिक वैभिन्य
वैमत्य वैमनस्य वैमल्य वैमात्र वैमात्रेय
वैमानिक वैमानिकी वैमुख्य वैयक्तिक वैयक्तिकता
वैयक्तिकता-वाद वैयक्तिकता-वादी वैयर्थ्य वैयाकरण वैर
वैरभाव वैर-विरोध वैर-शुद्धि वैरागिनी वैरागी
वैराग्य वैराज्य वैरी वैरूप्य वैलक्षण्य
 वैलिंग्य वैवर्त वैवर्ण्य वैवाह वैवाहिक
वैविध्य वैविध्य-पूर्ण वैशल्य वैशाख वैशाख-नंदन
वैशाखी  वैशिष्ट्य वैशेषिक वैश्य वैश्या 
वैश्यालय वैश्लेषिक वैश्यावृत्ति वैश्वानर वैश्वासिक
वैश्विक
वैश्विकरण वैषम्य  वैषिक वैष्णव
वैष्णवी वैसलीन वैसा वैसादृश्य वैसे
वैसे भी  वैसे ही