लु

लुंगाड़ा लुंगी लुंचन लुंचित लुंचितकेश
लुंज लुंजपूँज लुंठक लुंठन लुंठित
लुंठित-व्यंजन लुंड-मुंड लुंडा लुंडियाना लुंडी
लुआठा  लुआब  लुआबदार  लुक लुक-छिपकर 
लुकना लुक़मा लुकाठ लुका छुपी लुका छिपी
लुकाना लुकाव लुके छिपे लुक्का लुखिया
लुगड़ा लुगड़ी लुग़त लुगदा लुगदी
लुग़वी लुगाई लुगाईबाज़ लुगाईबाज़ी लुग़ात
लुग्गा लुचुई लुच्चा लुच्ची लुटना
लुटरना लुटाऊ लुटाना लुटिया लुटे पिटे
  लुटेरा लुड़कना लुड़काना लुड़खुड़ाना लुढ़कना
लुढ़कना पुढ़कना लुढ़कनी लुढ़काना  लुढ़की लुतरा
लुत्फ़ लुत्फ़-ए-ज़िन्दगी लुनना लुनाई लुनेरा
लुप्त लुप्त-पद लुप्त-प्रयोग लुप्तार्थ  लुप्तावशेष
लुप्तोपमा लुब्ध लुब्धक लुब्बे-लबाब लुभाना
लुभाव लुभावना लुभित लुरकी लुरियाना
लुरी लुलन लुलित लुहार लुहारिन
लुहारीन